Ćwiczenia w Nadleśnictwie Radziwiłłów

Pożary na terenach leśnych są jednym zagrożeń, z którymi strażacy walczą każdego roku. Pożary takie są groźne, ponieważ potrafią szybko się rozprzestrzeniać i zajmować duże obszary, a ich zwalczanie angażuje dużą liczbę ludzi i sprzętu. W dniu 14 września w powiecie żyrardowskim, na terenie Nadleśnictwa Radziwiłłów przeprowadzone zostały ćwiczenia manewrowe. Były to największe w tym roku ćwiczenia, na terenie powiatu. W ćwiczeniach wzięli udział strażacy z powiatu żyrardowskiego, sochaczewskiego, piaseczyńskiego i płockiego. W ramach ćwiczeń strażacy z czterech powiatów mieli za zadanie skoordynować swoje działania w taki sposób, aby woda była nieprzerwanie dostarczana ze zbiornika przeciwpożarowego do oddalonego o ok. 1,5 km pożaru.