Len 2017

LEN 2017

 

Nagłe zdarzenie w skutek, którego obrażenia odnosi kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, jest próbą dla każdego systemu ratowniczego. Zanim na miejsce zdarzenia dotrze potrzebna ilość ratowników i niezbędny sprzęt, pierwsze ekipy ratownicze muszą zmierzyć się z trudnym zadaniem. Muszą dobrze ocenić zagrożenie i rozmiar zdarzenia, a pomocy udzielać w takiej kolejności, która pozwoli na uratowanie możliwie największej liczby ludzi. Jednym z epizodów w ramach powiatowych ćwiczeń obronnych „LEN 2017” było takie właśnie zdarzenie.

Założeniem ćwiczeń z 27 października było przeprowadzenie akcji ratowniczej, po tym jak w skutek celowego działania człowieka obrażenia odnosi dziesięć osób. Miejscem ćwiczenia był teren zakładu TCL Operations w Żyrardowie. Strażacy, policjanci, zespoły ratownictwa medycznego, Struktury Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żyrardowie i UM w Żyrardowie ćwiczyły, prowadzenie i koordynację działań ratowniczych. W rolę osób poszkodowanych, na potrzeby ćwiczeń wcielili się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej.
Ćwiczenia takie, prowadzone w realnej skali pozwalają służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na terenie powiatu, lepiej przygotować się do zagrożeń niesionych przez współczesny świat.