Informacje ogólne

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, która zgodnie z ustawą jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. 

Terenem działania KP PSP w Żyrardowie jest obszar administracyjny powiatu żyrardowskiego (w woj. mazowieckim) zajmujący powierzchnię 533km 2w skład którego wchodzą: miasto Żyrardów, gmina miejsko-wiejska Mszczonów oraz 3 gminy wiejskie: Puszcza Mariańska, Radziejowice i Wiskitki, a także dodatkowo obszary o łącznej powierzchni 55 km2 podległe administracyjnie KPPSP
w Grodzisku Mazowieckim oraz KMPSP w Skierniewicach.

Siedziba Komendy Powiatowej znajduje się w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 61B.