Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie zgodnie z art.37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych wyznaczony został Pan Mariusz Mucha.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc wiadomość e-mail na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl