Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie

96-300 Żyrardów, ul. 1 Maja 61b

Tel: 46 855 61 25, 46 855 35 49
Fax:  46 858 19 63

e-mail: zyrardow@mazowsze.straz.pl


Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie

bryg. mgr inż. Roman Murgrabia

tel. 46 858-19-61


Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie

bryg. mgr inż. Tomasz Cybul

Inspektor Ochrony Danych
mgr inż. Mariusz Mucha
adres e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.

Przyjmowanie skarg i wniosków

Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 14.30 do 16.00 oraz w innych terminach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.