NABÓR

Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej
w systemie zmianowym, na 2 docelowe stanowiska „starszy ratownik-kierowca”.

Termin składania dokumentów – do 13.10.2017r.

Szczegóły naboru zawarte są w „Ogłoszeniu o naborze”.
W załączeniu do pobrania komplet dokumentów (aktywne linki do pobrania):