Ratownictwo chemiczne w Radziejowicach

 Prowadzenie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożeń chemicznych jest jednym z najtrudniejszych zadań stawianych przed Państwową Strażą Pożarną i całym Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym.

W celu lepszego przygotowania do tego typu zagrożeń w dniu 13 lipca strażacy z JRG Żyrardów, OSP Radziejowice i OSP Kuklówka Zarzeczna  brali udział w ćwiczeniach z zakresu ratownictwa chemicznego. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie zakładu Ekonip w Radziejowicach. Strażacy ćwiczyli ewakuację i udzielanie pomocy osobie oparzonej przez substancje chemiczne.