Spotkania w szkołach

ĆWICZENIA  I  SPOTKANIA   EDUKACYJNE W SZKOŁACH

Od początku roku szkolnego 2018/2019 strażacy z KP PSP Żyrardów biorą udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych i prowadzą spotkania edukacyjne w szkołach. Na spotkaniach z nauczycielami i uczniami strażacy przypominają o tym jak należy zachować się w przypadku powstania pożaru.

 

Drugim, ważnym tematem spotkań jest zagrożenie ze strony czadu.  Strażacy przypominali  o potrzebie instalowania czujek tlenku węgla w domach i mieszkaniach.