Wydział Operacyjny

Statystyka zdarzeń
w Powiecie żyrardowskim

Stan na dzień 11.12.2018 roku

Wystawianie sprzętu z podziału bojowego.

W związku z powtarzającymi się problemami w zakresie formy i sposobu informowania SKKP w Żyrardowie o fakcie wystawienia lub wstawienia do podziału bojowego OSP, pojazdów lub sprzętu informujemy, że najskuteczniej realizować to:

– drogą radiową,

– telefonicznie na numer alarmowy KP PSP w Żyrardowie,

– pocztą elektroniczną (e-mail) na adres zyrardow@mazowsze.straz.pl

 

DRUHNA LUB DRUH CHCĄCY ODEBRAĆ CUDZE ZAŚWIADCZENIE MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE UPOWAŻNIENIE.

Wzory  dokumentacji