Szkolenia OSP

Odbiór zaświadczeń
z ukończonych szkoleń.

W dalszym ciągu możliwym jest odbieranie zaświadczeń z:

 • szkolenia Naczelników OSP,
 • recertyfikacji uprawnień w zakresie udzielania KPP przeprowadzonej w KP PSP w Sochaczewie.

Odbiór cudzego zaświadczenia możliwy wyłącznie po złożeniu przed odbiorem odpowiedniego upoważnienia pochodzącego od osoby wyszczególnionej na odbieranym dokumencie.

Szkolenie podstawowe

W dniu 09.03.2019 roku rozpoczynamy kolejne szkolenie - podstawowe.
Realizowane będzie do dnia 11.05.2019 roku.
W dniu 06.04.2019 roku realizowany będzie test w komorze dymowej w WOSz w Pionkach.
Ze strony KP PSP w Żyrardowie należy pobrać kartę skierowania. W formie elektronicznej przesłać na adres wydziały (operacyjny@strazzyrardow.pl), a kompletnie uzupełniony i opieczętowany oryginał dostarczyć w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Na zajęciach teoretycznych obowiązuje umundurowanie koszarowe, a na zajęciach praktycznych - specjalne (pełne tzn. rękawice, kominiarka, buty, spodnie i bluza umundurowania specjalnego, hełm z przyłbicą - okularami).
Zajęcia rozpoczną się o godzinie 10.00.
Wzór skierowania na szkolenie znajduje się w zakładce "dokumenty do pobrania. Poniżej wzór skierowania na test w komorze dymowej (data jego przeprowadzenia znajduje się powyżej.

Obowiązujący wzór karty skierowania na komorę dymową

Recertyfikacja uprawnień w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W dniu 06.03.2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie KP PSP w Sochaczewie odbędzie się recertyfikacja uprawnień w zakresie KPP. Proszę pobrać wzór "Formularza zgłoszeniowego i prawidłowo wypełniony oryginał zawieźć ze sobą do Sochaczewa. Egzemplarz wypełnionych elektronicznie proszę przesłać na adres operacyjny@strazzyrardow.pl

formularz_KPP_recertyfikacja OSP

Szkolenie Naczelników OSP.

W najbliższym czasie (02.03- 03.03.2019), na bazie OSP w Żyrardowie planowane jest przeprowadzenie szkolenia dla naczelników OSP dla druhen i druhów OSP działających na terenie powiatu żyrardowskiego.

Rozpoczęcie planowane jest na dzień 02 marca 2019 roku na godzinę 8.00.

Poniżej zamieszczone zostały wzory dokumentów, które należy wypełnić i w formie elektronicznej dostarczyć do Wydziału Operacyjnego.

W związku z koniecznością przygotowania kompletnej dokumentacji papiery w wersji elektronicznej należy złożyć najpóźniej do dnia 15 lutego 2019 roku.

Rozpatrywanie złożonych skierowań realizowane będzie wg kolejności złożenia zgłoszenia i złożonego na ten rodzaj szkolenia zapotrzebowania.

Oryginały nadesłanych dokumentów (skierowania i oświadczenia RODO) skierowani dostarczają najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA

2019_Szkolenie Naczelników_OSP

2019_Szkolenie Naczelników OSP_RODO


Szkolenie KDR.

W dniu wczorajszym (23.01.2019) wpłynęła do Komendy zgoda na zorganizowanie szkolenia dla KDR. W związku z tym informuję, że w dniu 2 lutego planowane jest rozpoczęcie tego rodzaju szkolenia (20 miejsc wolnych, a zapotrzebowanie zgłoszono na 51 osób).

Prosimy o jak najszybsze nadsyłanie na adres wydziału operacyjnego (do 28.01.2019) wypełnionych i podpisanych przez kandydata kart skierowania (dane niezbędne do stworzenia dokumentacji szkoleniowej). Oryginały kart wypełnionych w całości, podpisanych i ostemplowanych kandydaci przywożą ze sobą w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Na nadsyłanych kartach należy zamieścić adres poczty elektronicznej, pod który zostanie wysłana informacja, czy dana osoba została zakwalifikowana na szkolenie.

O przyjęciu na szkolenie decydują m.in.:

 • złożone przez Zarząd danej OSP zapotrzebowanie na dany rodzaj szkolenia (dokumenty kandydatów z jednostek które nie zgłosiły zapotrzebowania na dany rodzaj szkolenia rozpatrywane będą jedynie w przypadku pojawienia się wolnych miejsc na danym rodzaju szkolenia),
 • liczba osób wyszczególniona w zapotrzebowaniu OSP na dany rodzaj szkolenia,
 • termin dostarczenia do wydziału karty skierowania.

Członkowie OSP – uczestnicy szkolenia występują bezwzględnie w umundurowaniu, a nie w ubraniu cywilnym!!!


Proszę obserwować stronę ponieważ będą tu zamieszczane informacje – szczegóły dotyczące planowanych szkoleń wraz z aktualnymi terminami ich rozpoczęcia oraz niezbędne formularze (karta skierowania dostępna w „PLIKACH DO POBRANIA”).

Poniżej plany szkoleniowe wydziału
operacyjnego na rok 2019.

 1. Szkolenie Kierujących Działaniami Ratowniczymi w terminie 02.02 -16.02.2019
 2. Szkolenie Naczelników OSP w terminie 02.03 – 03.03.2019 (ze względu na możliwości Ośrodka Szkolenia w Warszawie termin z ostatnich dwóch tygodni lutego przesunięto na początek marca).
 3. Recertyfikacja KPP w KP PSP w Sochaczewie 05.03.2019 (dla 19 osób) TERMIN MOŻE ULEC ZMIANIE.
 4. Szkolenie podstawowe 09.03. – 11.05.2019 (23.03.2019 test w komorze dymowej)
 5. Recertyfikacja KPP w KP PSP w Żyrardowie 09.05.2019 (dla 43 osób) TERMIN MOŻE ULEC ZMIANIE.
 6. Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP
  od 18.05.2019 do 26.05.2019 roku.
 7. Szkolenie z ratownictwa technicznego w terminie od 08.06 do 22.06.2019 roku
  (tylko dla OSP, które zgłosiły zapotrzebowanie w tym zakresie).
 8. Szkolenie Naczelników OSP w terminie od 29.06 do 30.06.2019 roku.
 9. Szkolenie podstawowe 01.09. – 19.10.2019 (28.09.2019 test w komorze dymowej)
 10. Szkolenie z ratownictwa technicznego 26.10 – 10.11.2019 (tylko dla OSP, które zgłosiły zapotrzebowanie w tym zakresie).
 11. Szkolenie Kierujących Działaniami Ratowniczymi w terminie 16.11 – 30.11.2019

Widoczne powyżej przedsięwzięcia są planowane do przeprowadzenia. Lista planowanych szkoleń oraz terminy ich realizacji może ulec zmianie
w razie pojawienia się w KP PSP w Żyrardowie konieczności zrealizowania innych przedsięwzięć.

W miarę możliwości na bieżąco zamieszczane będą informacje dotyczące najbliższych szkoleń.

Wymagana i kompletnie wypełniona dokumentacja może być składana wyłącznie w wyznaczonych terminach, które będą przedstawiane razem
z informacją o planowanym szkoleniu.

W przypadku pytań dotyczących szkoleń proszę kontaktować się w godzinach pracy pod widocznymi poniżej numerami.

46 858 – 19 – 65 lub 792 – 012 – 271