Szkolenia OSP

Szkolenie podstawowe, którego rozpoczęcie zaplanowano na 01.09.2019 roku rozpocznie się dopiero 28.09.2019 roku. Test w komorze dymowej do tego szkolenia zaplanowano na dzień 16.11.2019 roku.

Na stronie wydziału, w części „do pobrania” dostępny jest najnowszy wzór skierowania na test w komorze dymowej.

Uczestnicy szkolenia podstawowego lub kierujące te osoby n szkolenie mogą go pobrać.
Dokładnie i poprawnie wypełniony dokument uczestnicy szkolenia podstawowego zabierają ze sobą na test i przekazują na żądanie funkcjonariuszy prowadzących szkolenie w WOSz w Pionkach.

Główne wymagania dla uczestników szkolenia w zakresie m.in. badań lekarskich i ubezpieczenia bez zmian.

W razie pytań dotyczących szkolenia podstawowego proszę

dzwonić na numer stacjonarny Wydziału Operacyjnego.

Szkolenie dla abonentów sieci radiowej MSWiA.

Przypominamy o obowiązku przeszkolenia przyszłych użytkowników sieci radiowej MSWiA przed dopuszczeniem ich do pracy (z wykorzystaniem radiostacji pozostających na wyposażeniu danej OSP) w omawianej sieci.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z tym zagadnieniem dzwonić do Naczelnika Wydziału Operacyjnego.

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego.

Informujemy, że zaplanowane w terminie od 08-06-2019 do 22-06-2019 roku szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego nie odbędzie się ze względu na zbyt małą liczbę zainteresowanych.

Koniec kolejnego szkolenia

W dniu 26.05.2019 roku w siedzibie tut. Komendy przeprowadzono egzamin kończący kolejne szkolenie.

Tym razem zorganizowano je celem wyszkolenia kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Dzięki zaangażowaniu kursantów, na dzień dzisiejszy (27.05.2019 r.) mamy o 14-stu wyszkolonych w omawianym zakresie Druhów więcej w szeregach jednostek OSP na naszym terenie.

GRATULUJĘ!!!

Informujemy, że w Wydziale operacyjnym znajdują się do odbioru zaświadczenia z komory dymowej dwóch osób które zdawały test w dniu 25.04.2019.

ZAPRASZAMY PO ODBIÓR

Za nami kolejne szkolenie podstawowe.

Po zakończonym w dniu 11.05.2019 roku egzaminie przybyło w gronie Braci Strażackiej w Powiecie żyrardowskim kolejnych 28 osób, a tym samym liczba strażaków ratowników OSP, czyli osób posiadających wyszkolenie uprawniające do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych przekroczyła 550. Gratulujemy i życzymy powodzenia w podejmowanych działaniach.

Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

W dniu 18.05.2019 roku o godzinie 10.00 planowane jest rozpoczęcie kolejnego w tym roku szkolenia dla druhów OSP, tym rzem dla kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Zgłoszenia na szkolenie proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres Wydziału. Oryginały skierowań kursanci przywożą ze sobą wraz z dokumentem tożsamości.

Karta skierowania do pobrania z części omawiającej szkolenie Naczelników OSP (do odnalezienia poniżej).

Karta skierowania

RECERTYFIKACJA ODWOŁANA

W związku z tym, że wpłynęło tylko 7 zgłoszeń osób gotowych do recertyfikacji uprawnień w zakresie udzielania KPP informujemy, że planowane w Żyrardowie w miesiącu maju  spotkanie recertyfikacyjne nie odbędzie się.

Odbiór zaświadczeń
z ukończonych szkoleń.

W dalszym ciągu możliwym jest odbieranie zaświadczeń z:

 • szkolenia Naczelników OSP,
 • recertyfikacji uprawnień w zakresie udzielania KPP przeprowadzonej w KP PSP w Sochaczewie.

Odbiór cudzego zaświadczenia możliwy wyłącznie po złożeniu przed odbiorem odpowiedniego upoważnienia pochodzącego od osoby wyszczególnionej na odbieranym dokumencie.

Szkolenie podstawowe

W dniu 09.03.2019 roku rozpoczynamy kolejne szkolenie - podstawowe.
Realizowane będzie do dnia 11.05.2019 roku.
W dniu 06.04.2019 roku realizowany będzie test w komorze dymowej w WOSz w Pionkach.
Ze strony KP PSP w Żyrardowie należy pobrać kartę skierowania. W formie elektronicznej przesłać na adres wydziały (operacyjny@strazzyrardow.pl), a kompletnie uzupełniony i opieczętowany oryginał dostarczyć w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Na zajęciach teoretycznych obowiązuje umundurowanie koszarowe, a na zajęciach praktycznych - specjalne (pełne tzn. rękawice, kominiarka, buty, spodnie i bluza umundurowania specjalnego, hełm z przyłbicą - okularami).
Zajęcia rozpoczną się o godzinie 10.00.
Wzór skierowania na szkolenie znajduje się w zakładce "dokumenty do pobrania. Poniżej wzór skierowania na test w komorze dymowej (data jego przeprowadzenia znajduje się powyżej.

Obowiązujący wzór karty skierowania na komorę dymową

Recertyfikacja uprawnień w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W dniu 06.03.2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie KP PSP w Sochaczewie odbędzie się recertyfikacja uprawnień w zakresie KPP. Proszę pobrać wzór "Formularza zgłoszeniowego i prawidłowo wypełniony oryginał zawieźć ze sobą do Sochaczewa. Egzemplarz wypełnionych elektronicznie proszę przesłać na adres operacyjny@strazzyrardow.pl

formularz_KPP_recertyfikacja OSP

Szkolenie Naczelników OSP.

W najbliższym czasie (02.03- 03.03.2019), na bazie OSP w Żyrardowie planowane jest przeprowadzenie szkolenia dla naczelników OSP dla druhen i druhów OSP działających na terenie powiatu żyrardowskiego.

Rozpoczęcie planowane jest na dzień 02 marca 2019 roku na godzinę 8.00.

Poniżej zamieszczone zostały wzory dokumentów, które należy wypełnić i w formie elektronicznej dostarczyć do Wydziału Operacyjnego.

W związku z koniecznością przygotowania kompletnej dokumentacji papiery w wersji elektronicznej należy złożyć najpóźniej do dnia 15 lutego 2019 roku.

Rozpatrywanie złożonych skierowań realizowane będzie wg kolejności złożenia zgłoszenia i złożonego na ten rodzaj szkolenia zapotrzebowania.

Oryginały nadesłanych dokumentów (skierowania i oświadczenia RODO) skierowani dostarczają najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA

2019_Szkolenie Naczelników_OSP

2019_Szkolenie Naczelników OSP_RODO


Szkolenie KDR.

W dniu wczorajszym (23.01.2019) wpłynęła do Komendy zgoda na zorganizowanie szkolenia dla KDR. W związku z tym informuję, że w dniu 2 lutego planowane jest rozpoczęcie tego rodzaju szkolenia (20 miejsc wolnych, a zapotrzebowanie zgłoszono na 51 osób).

Prosimy o jak najszybsze nadsyłanie na adres wydziału operacyjnego (do 28.01.2019) wypełnionych i podpisanych przez kandydata kart skierowania (dane niezbędne do stworzenia dokumentacji szkoleniowej). Oryginały kart wypełnionych w całości, podpisanych i ostemplowanych kandydaci przywożą ze sobą w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Na nadsyłanych kartach należy zamieścić adres poczty elektronicznej, pod który zostanie wysłana informacja, czy dana osoba została zakwalifikowana na szkolenie.

O przyjęciu na szkolenie decydują m.in.:

 • złożone przez Zarząd danej OSP zapotrzebowanie na dany rodzaj szkolenia (dokumenty kandydatów z jednostek które nie zgłosiły zapotrzebowania na dany rodzaj szkolenia rozpatrywane będą jedynie w przypadku pojawienia się wolnych miejsc na danym rodzaju szkolenia),
 • liczba osób wyszczególniona w zapotrzebowaniu OSP na dany rodzaj szkolenia,
 • termin dostarczenia do wydziału karty skierowania.

Członkowie OSP – uczestnicy szkolenia występują bezwzględnie w umundurowaniu, a nie w ubraniu cywilnym!!!


Proszę obserwować stronę ponieważ będą tu zamieszczane informacje – szczegóły dotyczące planowanych szkoleń wraz z aktualnymi terminami ich rozpoczęcia oraz niezbędne formularze (karta skierowania dostępna w „PLIKACH DO POBRANIA”).

Poniżej plany szkoleniowe wydziału
operacyjnego na rok 2019.

 1. Szkolenie Kierujących Działaniami Ratowniczymi w terminie 02.02 -16.02.2019
 2. Szkolenie Naczelników OSP w terminie 02.03 – 03.03.2019 (ze względu na możliwości Ośrodka Szkolenia w Warszawie termin z ostatnich dwóch tygodni lutego przesunięto na początek marca).
 3. Recertyfikacja KPP w KP PSP w Sochaczewie 05.03.2019 (dla 19 osób) TERMIN MOŻE ULEC ZMIANIE.
 4. Szkolenie podstawowe 09.03. – 11.05.2019 (23.03.2019 test w komorze dymowej)
 5. Recertyfikacja KPP w KP PSP w Żyrardowie 09.05.2019 (dla 43 osób) TERMIN MOŻE ULEC ZMIANIE.
 6. Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP
  od 18.05.2019 do 26.05.2019 roku.
 7. Szkolenie z ratownictwa technicznego w terminie od 08.06 do 22.06.2019 roku
  (tylko dla OSP, które zgłosiły zapotrzebowanie w tym zakresie).
 8. Szkolenie Naczelników OSP w terminie od 29.06 do 30.06.2019 roku.
 9. Szkolenie podstawowe 01.09. – 19.10.2019 (28.09.2019 test w komorze dymowej)
 10. Szkolenie z ratownictwa technicznego 26.10 – 10.11.2019 (tylko dla OSP, które zgłosiły zapotrzebowanie w tym zakresie).
 11. Szkolenie Kierujących Działaniami Ratowniczymi w terminie 16.11 – 30.11.2019

Widoczne powyżej przedsięwzięcia zaznaczone na niebiesko zostały już zrealizowane. Szkolenia widoczne w kolorze czarnym są planowane
do przeprowadzenia. Lista planowanych szkoleń oraz terminy ich realizacji może ulec zmianie w razie pojawienia się w KP PSP w Żyrardowie konieczności zrealizowania innych przedsięwzięć.

W miarę możliwości na bieżąco zamieszczane będą informacje dotyczące najbliższych szkoleń.

Wymagana i kompletnie wypełniona dokumentacja może być składana wyłącznie w wyznaczonych terminach, które będą przedstawiane razem
z informacją o planowanym szkoleniu.

W przypadku pytań dotyczących szkoleń proszę kontaktować się w godzinach pracy pod widocznymi poniżej numerami.

46 858 – 19 – 65 lub 792 – 012 – 271