Zakupy

2016

Zakup poduszek podnoszących wysokociśnieniowych dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.999,76 zł.