Zaświadczenie o interwencji straży pożarnej

Zaświadczenie o interwencji PSP

W celu uzyskania zaświadczenia należy:

  1. Dokonać wpłaty na rachunek bankowy:

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa: PKO Bank Polski 63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Za wydanie zaświadczenia z interwencji jednostek PSP, obowiązuje opłata 17 zł.

  1. Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o interwencji jednostek PSP- wzór wniosku do pobrania w siedzibie KP PSP,  lub na stronie internetowej KM PSP w Żyrardowie.
  2. Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej dostarczyć osobiście do KP PSP w Żyrardowie ul. 1 – go Maja 61b, 96-300 Żyrardów

Zaświadczenie o interwencji jednostek PSP, wydaje się w 1 egzemplarzu.

Wniosek zaświadczenie o interwencji straży pożarnej